Prisiau Tacsis

cyfraddau fesul
01-01-2022

Prisiau Tacsis

Beth yw'r prisiau tacsis?

Mae mesurydd yn y tacsi yn cyfrifo cost eich taith ac yn arddangos y pris. Mae cost taith tacsi yn yr Iseldiroedd yn cael ei rheoleiddio ac mae pob tacsi yn codi’r un cyfraddau.

Primo Taxicentrale Rotterdam, The Hague, Leiden ac Amsterdam yn profi pob tacsimedr o leiaf unwaith y flwyddyn i sicrhau cywirdeb. Mae mesuryddion wedi’u profi wedi’u selio i atal ymyrryd. Mae’r tocyn tacsi yn gyfuniad o dri chost ar wahân:

  • Y gyfradd gychwynnol uchaf
  • Cyfradd milltiroedd uchaf
  • Cyfradd amser uchaf (y funud)

Cyfrifwch y pris

Sut i gyfrifo cost taith tacsi!

Cyfrifiad enghreifftiol tacsis rheolaidd:

Taith o 5 cilomedr sy’n cymryd 10 munud gyda 3 o bobl.

  • cyfradd cychwyn 3,29
  • cyfradd cilomedr 5 x 3,42 = 12,10
  • cyfradd amser 10 x 0,42 = 4,20

Cyfanswm y costau hyn 19.59.

Faint mae taith tacsi gyda'r llain yn ei gostio?

Ydych chi wedi archebu tacsi drwy ein system archebu ar-lein! Yna mae’n debyg eich bod wedi sylwi bod ein prisiau’n is ac yn sydyn.

Byddwch yn llawer rhatach os byddwch yn gosod archeb ymlaen llaw. Rydych yn talu pris sefydlog gyda phob llain

  • Dim cyfradd cychwyn
  • Dim cyfradd milltiroedd
  • Dim cyfradd amser
  • Dim syndod
0
Oriau'r dydd
0
Dyddiau'r wythnos
0
Diwrnodau'r Flwyddyn
0 %
Cwsmeriaid Bodlon

Dulliau talu

Gwahanol opsiynau talu!

Mae talu’r ffordd rydych chi eisiau yn un o’n gwerthoedd craidd. Primo Taxi Centrale sydd wedi sicrhau bod y system dalu fwyaf cynhwysfawr ar gael i chi. Byth eto mae’n rhaid i chi feddwl sut i dalu. Isod ceir rhestr o’r holl opsiynau talu.

Primo Taxi Bestellen

Arian parod yn y tacsi

Mae bob amser yn bosibl talu arian parod yn y tacsi. Mae'r gyrrwr bob amser wedi newid wrth law. Yn union fel yr ydych wedi arfer.

Primo Taxi Bestellen

Pinio yn y tacsi

Mae gan ein tacsis ddyfais PIN. Gallwch dalu yma gyda'ch cerdyn debyd neu'n ddi-wifr gyda'ch ffôn heb unrhyw gost ychwanegol.

Primo Taxi Bestellen

Cerdyn credyd yn y tacsi

Mae hefyd yn bosibl talu gyda cherdyn credyd o Mastercard, Visa neu American Express. Unwaith eto, nid oes unrhyw gostau ynghlwm wrth hyn.

Primo Taxi Bestellen

Apple yn talu yn y tacsi

Oes gennych chi iPhone ac eisiau talu gydag Apple Pay. Yna gallwch dalu'n gyflym, yn hawdd ac yn ddiogel drwy Apple Pay yn y tacsi.

Primo Taxi Bestellen

Delfryd

Cyflym, hawdd, am ddim ac yn hygyrch i unrhyw un sydd â chyfrif banc. Talwch gydag iDEAL fel yr ydych wedi arfer ag ef.

Primo Taxi Bestellen

Cerdyn credyd ar-lein

Hoffech chi archebu tacsi ar-lein a thalu gyda cherdyn credyd. Yna gallwch ddefnyddio ein system archebu ar-lein.

Primo Taxi Bestellen

Tikkie

Gallwch hefyd dalu drwy tikkie bob amser.

Primo Taxi Bestellen

Delfryd

Cyflym, hawdd, am ddim ac yn hygyrch i unrhyw un sydd â chyfrif banc. Talwch gydag iDEAL fel yr ydych wedi arfer ag ef.

Primo Taxi Bestellen

Gyrru ar gyfrif

Ydych chi'n defnyddio ein tacsis yn amlach ac a yw'n well gennych eich bod yn talu wedyn. Yna mae'n bosibl gyrru i gyfrif yn Primo Taxicentrale. Cyfradd sefydlog bob amser ymlaen llaw a dim syndod wedyn.

CAOYA

Cwestiynau ac atebion cyffredin

Isod gallwch ddarllen y cwestiynau a’r atebion a ofynnir amlaf am docynnau tacsis.

Gallwch ein ffonio drwy sgwrsio, WhatsApping, ffonio neu E-bostio.